ایران شناسی

تخت جمشید ایران

معرفی ایران شناسی مطالعه فرهنگ و تاریخ ایران زمین را گویند. البته نمی‌توان دقیقاً تعریفی از ایران شناسی ارائه کرد که جامع باشد اما می‌توان به تعاریفی دست یافت که بتوان حوزه مطالعات را با آن تشریح کرد. ایران شناسی…

ادامه مطلب

ساعت حضور و غیاب

مدیریت زمان کارکرد با نرم افزار ساعت حضور و غیاب

برای برخی از افراد نیاز می شود که در محل کار خود با توجه به عدم وجود ساعت زن زمان ورود و خروج خود را ثبت کنند. این نرم افزار به شما کمک می کند که زمان ورود و خروج…

ادامه مطلب