آشنایی کلی با پیام های خطا و کدهای کاربردی در وب سایت ها

خطاهای وبسایت ها

پیام های خطا دارای یک دسته بندی کلی از کدهای رایج در سرورهای هاستینگ و مرورگر ها دارد، این کد ها به دسته‌های 100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 تقسیم می شوند که هر دسته نشان دهنده…

ادامه مطلب