ساعت حضور و غیاب

مدیریت زمان کارکرد با نرم افزار ساعت حضور و غیاب

برای برخی از افراد نیاز می شود که در محل کار خود با توجه به عدم وجود ساعت زن زمان ورود و خروج خود را ثبت کنند. این نرم افزار به شما کمک می کند که زمان ورود و خروج…

ادامه مطلب