استفاده کاربردی از دسته بندی ها در وردپرس

دسته بندی در وردپرس

همانطور که می‌دانید ساختار وردپرس به گونه ای است که دارای بخش دسته ها در قسمت نوشته ها می باشد و شما می توانید نوشته های موجود درسایت خود را براساس محتوا دسته بندی کنید. دسته بندی کردن محتوای موجود…

ادامه مطلب