ایراد خروجی گرفتن نرم افزار حضور و غیاب در اندروید 10

مشکل نرم افزار با اندروید 10

نرم افزار اندرویدی حضور و غیاب از سال 1396 برای اولین بار به صورت کامل و جامع بر روی بستر سایت های مارکتی اندرویدی منتشر شد و در این سال ها با مشکلات متعددی رو به رو گشت که با…

ادامه مطلب