داشتن آموزش جامع و مستند

قالبی با اسناد قوی که راهنمایی هایی  پیاده سازی گام به گام را فراهم می کنند را انتخاب کنید. بسیاری از قالب ها مستندات را با قالب تطبیق می دهند و راهنمای پیاده سازی قوی ارائه می دهند.

یادتان باشد همه مانند شما یک سیستم را بلد نیستند و ممکن است این سیستم را نشناسند که بهترین راهنمایی برای کاربران همان دفترچه راهنما یا مستندات قوی می باشد.

ما به شما اطمینان می دهیم که تمامی مراحل کار با قالب خود را به شما آموزش دهیم تا بتوانید از حداکثر توانایی قالب خود استفاده کنید و وبسایت کامل و زیبایی داشته باشید.

مستندات پوسته وردپرس
مستندات پوسته وردپرس